Jaaverslag

Het jaarverslag van Koninginnevereniging Makkum

Jaarverslag Koninginnevereniging Makkum 2015


Al direct na de festiviteiten van 2014 werd er begonnen met de voorbereidingen voor Koningsdag 2015.
Allereerst werden er enkele veranderingen doorgevoerd:
Voor de sponsering werden pakketten aangeboden in augustus en september.
In oktober en november werden de sponsoren gebeld door de bestuursleden, dit omdat in het begin van het nieuwe jaar de sponsorpotjes meestal al leeg zijn. Jeroen Hendriks werd weer benaderd om het boekje vorm te geven.
De contributie wordt automatisch bij de leden die dit willen.
De Koninginnevereniging heeft het ANBI keurmerk aangevraagd en gekregen.
De website wordt aangepast en gemoderniseerd.
Alle vrijwilligers dragen een oranje shirt met vermelding van “grote” sponsoren, het bestuur draagt een oranje polo.


In 2015 willen we graag weer een feest in een tent omdat dat toch een speciale sfeer heeft en dan is dat voor vrijdag 24, zaterdag 25, zondag 26 en maandag 27 april 2015. We willen graag een wat bekendere band op zaterdagavond om meer bezoekers naar Makkum te halen. Uiteindelijk is dit “Papa di Grazzi” geworden. Bovendien is het in 2015 70 jaar geleden dan Nederland bevrijd werd.
Er wordt een begroting opgesteld en een draaiboek met takenlijst gemaakt zodat iedereen weet wat er gedaan moet gaan worden.
De organisatie van de “Fjoer Rin” wordt door de loopgroep zelf gedaan, waarbij alleen de wandelaars in de tent hun laatste stempel halen.
Er worden in veel plaatsen rondom Makkum posters opgehangen en borden geplaatst om maar zoveel mogelijk mensen naar Makkum te krijgen op zaterdagavond. De voorverkoop van de kaarten is ook in Bolsward en Workum!


Er zijn tegenwoordig verschillende zaken waar je als bestuur aan moet denken als je een tentfeest gaat organiseren: tent met alles erbij, promotie, beveiliging, EHBO, alcohol controle, inlichten omwonenden, vrijwilligers vragen, vergunningen aanvragen. Zo bleek er ook een vergunning nodig te zijn om borden bij boeren in het weiland te mogen plaatsen!!!
Ook het werven van vrijwilligers, vooral bij het op- en afbouwen van de tent, is geen makkelijke klus!
Dit jaar was er een mix van bekende en nieuwe onderdelen: op vrijdagavond de bingo; zaterdag de kinderspelen, kinderrommelmarkt en kinderdisco en ’s avonds de band. Zondag de kerkdienst, autopuzzeltocht en matinee. Op Koningsdag rondgang “Hallelujah” met kinder optocht, afschieten van de kanonnen, kaatsen op hun eigen terrein, hindernisbaan en afsluitend een koningsbal.


Terugkijkend mogen we constateren dat het nieuwe, jonge bestuur met wat oudgedienden een geslaagd Koningsweekend heeft georganiseerd met soms veel en dan weer wat minder bezoekers. Met de band op zaterdagavond hadden we geduchte concurrentie van de 3 J’s die in Welsrijp optraden.
De leden en sponsoren bedankt voor hun financiële ondersteuning.
Ook willen wij de vrijwilligers bedanken die ons geholpen hebben bij de op -en afbouw van de tent en bij de activiteiten. Je leert zo steeds weer nieuwe mensen kennen.


Alleen kunnen we niets maar samen kunnen we alles!!!!!!!!