• 30/04/2008 Koninklijke familie

    in Makkum

    Koningin Beatrix en haar familie zijn in Makkum, waar ze een deel van de Koninginnedagviering meemaken.

Welkom op de site van Koninginnevereniging makkum

de enige echte Koninginnevereniging van nederland

 

Doet u ook mee?
De koninginnevereniging Makkum heeft zo’n 350 leden. Wilt u ook lid wilt worden? Dat kan voor slechts € 7,50 = per jaar.
Doe uw naam en adres in de brievenbus bij de secretaris, De Schar 11, 8754BK Makkum of laat een bericht achter bij onze Contact pagina.

En wat doet dan uw vereniging?
Ieder jaar rond Koningsdag/Koninginnedag organiseert het bestuur een feest van enkele dagen, soms zelfs van een week (als we doorgaan tot en met de bevrijdingsdag.) In het programma zit voor alle leeftijdsgroepen wat leuks om aan mee te doen of naar te kijken. Zo doen wij bijvoorbeeld: bingo, playbackshow, kinderspelen, kinderrommelmarkt, en natuurlijk muziek, in de vorm van een band op een avond en het Oranje-concert door Hallelujah. De activiteiten kunnen ieder jaar verschillend zijn en worden in en rond het dorp georganiseerd. Samen De Koninginnevereniging heeft jaren geleden besloten de organisatie en uitvoering gezamenlijk op te pakken met de buurtverenigingen in Makkum. Want ook dat is wat een feest doet: het brengt saamhorigheid in het dorp. In een commissie organiseer je een onderdeel van het feest en samen probeer je dat zo goed mogelijk te doen. Het doel van de Koninginnevereniging Makkum, die al ruim honderd jaar actief is ( sinds 1898 ) , staat beschreven als: “De vereniging stelt zich ten doel, zo mogelijk elk jaar, de verjaardag van Zijne Koningklijke Hoogheid de Koning/Hare Koningklijke Hoogheid de Koningin, alsmede de nationale herdenkingsdagen, in Makkum op passende wijze te herdenken”. Sinds 2013 is dit 27 april, de verjaardag van onze Koning. Het bestuur is enthousiast en actief. Alles verloopt in goede sfeer. We hopen dat jong en oud nog vele jaren kan genieten van de festiviteiten: als toeschouwer, deelnemer of misschien zelfs wel in commissie of bestuur. We ontmoeten u graag tijdens het komende feest!